Νεότερα για το μητρώο Β' του ΕΚΕΠΙΣ και τους χιλιάδες εγγεγραμμένους εκπαιδευτές

Στις 7/9/2010 είχα αναρτήσει θέμα με τίτλο "Κίνδυνος διαγραφής χιλιάδων εκπαιδευτών από το μητρώο Β' του ΕΚΕΠΙΣ" το οποίο αφορούσε στην αναγκαιότητα επικαιροποίησης των στοιχείων διδακτικής προϋπηρεσίας των εγγεγραμμένων επιμορφωτών προκειμένου να παραμείνουν στο μητρώο Β' του ΕΚΕΠΙΣ.
Δεν παρέλειψα βέβαια τότε, να .....
"επιπλήξω" το ΕΚΕΠΙΣ αναφέροντας σχετικά
"...Είναι προφανές ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτών
ενηλίκων που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Β' του ΕΚΕΠΙΣ αγνοούν τη συγκεκριμένη ρύθμιση και δεν έχουν ενημερωθεί από κανέναν υπεύθυνο φορέα ούτε καν από τον πλέον αρμόδιο, δηλαδή το ΕΚΕΠΙΣ"

Σήμερα που ζήτησα ενημέρωση για το θέμα, πληροφορήθηκα ότι η παράγραφος 9.4.1 του άρθρου 9 στο ΦΕΚ 1593/17-4-2005 πράγματι είναι σε ισχύ, ωστόσο δε θα πρέπει να ανησυχώ διότι το ΕΚΕΠΙΣ ενημερώνει με επιστολή όλους τους επιμορφωτές που λήγει η πενταετία τους από την ημερομηνία πιστοποίησής τους στο μητρώο Β'.

Μόνο τότε (μετά δηλαδή από τη λήψη της
Keywords
Τυχαία Θέματα