Κόκκινη κάρτα ΟΟΣΑ στην Ελλάδα

Για τη διεθνή δωροδοκίαΦιλική προς τη δωροδοκία και τη διαφθορά εμφανίζεται η ...
Ελλάδα σε έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η έκθεση που βασίσθηκε σε επιτόπια έρευνα του ΟΟΣΑ στην Αθήνα καταγράφει την αποτυχία των ελληνικών Αρχών να διερευνήσουν άμεσα διακεκριμένες περιπτώσεις δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων που έχουν αναδειχθεί από ξένες ανακριτικές αρχές, αλλά και να παράσχουν πληροφορίες στα πλαίσια της διασυνοριακής
συνεργασίας.Εστιάζει δε σε περιπτώσεις δωροδοκίας ξένων αξιωματούχων από Έλληνες - φυσικά και νομικά πρόσωπα- και στη λειτουργία των ελληνικών αρχών.Ο Οργανισμός εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις στο εγχώριο νομικό πλαίσιο, πλημμελή στατιστική καταγραφή των περιπτώσεων διαφθοράς και χρηματισμού, αλλά και μεγάλη διοικητική ανεπάρκεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου και την εφαρμογή των σχετικών διεθνών συνθηκών από τα ελληνικά δικαστήρια.Η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επικεντρώνεται σε υποθέσεις όπου Έλληνες ιδιώτες ή εταιρείες εμφανίζονται να έχουν δωροδοκήσει αλλοδαπούς κρατικούς υπαλλήλους και τις οποίες οι ελληνικές Αρχές έπρεπε να διερευνήσουν παρέχονταν διακρατική συνδρομή στις αλλοδαπές Αρχές. Ειδική αναφορά κάνει στην υπόθεση της Magyar Telekom για την οποία σημειώνει πως εγείρει σοβαρές ανησυχίες λόγω της φαινομενικής αδράνειας των ελληνικών αρχών για περισσότερα από δύο έτη.
Keywords
Τυχαία Θέματα