Έπεσαν έξω σε όλα! Στα 21,6 εκατ. το έλλειμμα του 2011

Παρά τα μέτρα, παρά το γεγονός ότι πληρώσαμε πολλά περισσότερα σε φόρους και παρά το γεγονός ότι χρωστούν χιλιάδες επιστροφές φόρου σε πολίτες, κατάφεραν να μην πιάσουν ούτε έναν στόχο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2011.

Στο σκέλος των εσόδων εισπράχθηκαν 1,3 δισ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο του Μεσοπρόθεσμου, ενώ ...........
οι δαπάνες έκλεισαν 2 δισ . ευρώ υψηλότερα σε σχέση με το 2010.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 12μηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2011, σε δημοσιονομική
βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 21.638 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 21.712 εκατ. ευρώ όπως προσδιορίστηκε στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2012 και ελλείμματος 21.457 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 873 εκατ. ευρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 947 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49.993 εκατ. ευρώ και εμφανίζονται μειωμένα κατά 1,7% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010. Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων. Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία, τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου, των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. καθώς και από την παράταση που δόθηκε για την καταβολή φορολογικών οφειλών έως τις 20 Ιανουαρίου.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 23,9 % ή κατά 735 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2010 αλλά και έναντι του στόχου κατά 443 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του δωδεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 1.899 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του 2010. Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 3.125 εκατ. ευρώ ή 23,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Οι πρωτογενείς δαπάνες αντίθετα, παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,3% ή 703 εκατ. ευρώ παρά την αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 1.945 εκατ. ευρώ ή 12,8%. Βασικοί αποδέκτες των εν λόγω αυξημένων δαπανών ήταν:

- Τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.232 εκατ. ευρώ (κυρίως το ΙΚΑ κατά 1.446 εκατ. ευρώ ο ΟΑΕΕ κατά 70 εκατ. ευρώ και το ΝΑΤ κατά 24 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.

- Ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 385 εκατ. ευρώ και
Keywords
Τυχαία Θέματα
Έπεσαν, 216, 2011,epesan, 216, 2011