Τι συμβαίνει με την Tbank ;

Ελλην Φορολογούμενος Και παραφράζοντας τη ρήση τουπρωθυπουργού μας θα πω κι εγώ με τη σειράμου ««Μη ρωτάς τι μπορεί νακάνει η τράπεζα για σένα. Ρώτα τιμπορείς να κάνεις εσύ για την τράπεζα »

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011
Στο ΤαχυδρομικόΤαμιευτήριο μεταφέρονται από σήμερα τα δάνεια, οι καταθέσεις, τα καταστήματακαι οι εργαζόμενοι της TBank (πρώην Aspis
Bank).
Η σχετική διαδικασίαενεργοποιήθηκε από ......
την Τράπεζα της Ελλάδος και το Σάββατο το ΤαχυδρομικόΤαμιευτήριο υπέβαλε προσφορά για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων τηςTBank. Σημειώνεται ότι το ΤΤ κατείχε 32,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της TBank καιβρισκόταν σε συνομιλίες για την πλήρη απορρόφηση της τράπεζας.
Η ΤBank, πρώην AspisBank και μέλος του ομίλου Ψωμιάδη, αντιμετώπιζε εδώ και καιρό σοβαρά προβλήματακεφαλαιακής επάρκειας και χρειαζόταν άμεση οικονομική ενίσχυση. Η απόκτηση τωνπεριουσιακών στοιχείων σημαίνει ότι από σήμερα το σύνολο των εργαζομένων τηςTBank όπως και όλες οι καταθέσεις και τα δάνεια που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιότης, μεταφέρονται στο ΤΤ.
Πηγή:www.tanea.gr
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2011
Στην υποβάθμιση τηςμακροπρόθεσμης πιστοληπτικής διαβάθμισης της T Bank σε “D” από “B-“προηγουμένως, προχώρησε η Fitch, ενώ απέσυρε την αξιολόγηση από το καθεστώςRating Watch Negative.
Παράλληλα, ο οίκοςανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις αξιολογήσεις της T Bank, στον απόηχο τηςανακοίνωσης της Τράπεζας της Ελλάδος στις 17 Δεκεμβρίου ότι ανακαλεί τηντραπεζική άδεια της T Bank και η τράπεζα τίθεται σε ειδική εκκαθάριση !
Πηγή:www.capital.gr
Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου2011
Σε CCC΄ από΄B-΄ προηγουμένως, υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ ο οίκοςαξιολόγησης Standard & Poor΄s, δίνοντας σύσταση για αρνητικό Outlook.
Σύμφωναμε τον οίκο η ρευστότητα της εταιρείας επιδεινωθεί τους τελευταίους έξι μήνες,εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της το 2012.

Στην υποβάθμιση τηςαξιολόγησης της TBank, σε D από Β- προηγουμένως, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησηςFitch.

Η κίνηση αυτή,είναι αποτέλεσμα της ανακοίνωσης της Τραπέζης της Ελλάδος στις 17 Δεκεμβρίουότι αποσύρει την άδεια της τράπεζας, λόγω της ανικανότητάς της να ανακτήσειικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς και λόγω των αποτυχημένωνπροσπαθειών να συγχωνευθεί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Όποιοςενημερώσει τους συναλλασσόμενους , αλλά και το πόπολο -εμάς δηλαδή- Τι σκατά συμβαίνει με την καλή τράπεζα , που έφτιασεμε τα χεράκια του ο Παυλάρας – που είναι ήδη στο γκιζντάνι – θα κερδίσει , ένα ΠΑΓΩΤΟ!
Keywords
Τυχαία Θέματα