Κόβουν οικόπεδα για να προλάβουν την Μπιρμπίλη

Αγώνας δρόμου αναμένεται να γίνει από τις επόμενες ημέρες από όσουςέχουν οικόπεδα σε περιοχές Natura προκειμένου να τα κατατμήσουν πρινψηφιστεί ο νόμος που θα ορίζει στα 10 στρέµµατα το εµβαδόν των αγροτεµαχίων που βρίσκονται σε χαρακτηρισμένες περιοχές.

Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται τελικά πολύ εντέχνως από την κυβέρνησηπου από τη μια εμφανίζεται ως προστάτης της φύσης επεκτείνοντας το όριοδόμησης στις περιοχές Natura στα 10 στρέμματα και από την άλληκωλυσιεργεί για άγνωστο
λόγο την ψήφισή του.

Αποτέλεσμα, οσοι έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια έως 10 στρέμματα νατρέχουν τώρα να τα κατατμήσουν πριν ..........ψηφιστεί ο νέος νόμος. Πόσο ωφελείάραγε το περιβάλλον αυτού του είδους η στάση από την κυβέρνηση;

Η κα Μπιρμπίλη εντυπωσίασε για ακόμα μια φορά με την άτεγκτη στάση τηςξεκαθαρίζοντας στη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Τομέα ΕλέγχουΠεριβάλλοντος οτι το όριο δεν θα πάει παρακάτω παρά το τελεσίγραφο τηςΚοινοβουλευτικής Οµάδας ότι «αυτό το
Keywords
Τυχαία Θέματα