Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας βρήκε ύποπτα δεδομένα σε βιολογικά "διαβατήρια"

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας θα ξεκίνησει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον κάποιων αθλητών ύστερα από κάποια ύποπτα δεδομένα που βρέθηκαν στα βιολογικά "διαβατήριά" τους.
Τυχαία Θέματα