Ξεκαρδιστικό: Πώς αντιδρά η Ελληνίδα μάνα σε ένα απλό κρύωμα!

-Μαμά,νομίζω ότι κρύωσα....

- Εμ βέβαια...

Και ακολουθεί η παρακάτω φράση: (Προσοχή: Η φράση δεν είναι λάθος γραμμένη! Επίτηδες δεν έχει κενά, διότι λέγεται με μια ανάσα)

- "Eμέναποιοςμακούειότανμιλάωάμαλέωβάλεζακέτακάνεικρύολεςκαιμιλάωστοντουβάριπάνταγραμμένη

μέχετεόλοιλεςκαιγιακακόταλέωαλλάπουμονημουταλεωμονημουταακουωαλλαδενέρθειμιαμέραπουθα

σήκωθωναφύγωαπόαυτότοσπίτικαιναδούμετιθακάνετεχωρίςεμέναόλαέτοιματαπεριμένεαποεμέναάντε

ναπεθάνωναησυχασωεπιτέλουςβαρέθηκαπιακαιαμάνπιααυτάταρούχασαςδενταμαζέυτελίγοέλεοςόλαμα

όλαεγώπουθαπάειαυτήηκατάστασηπιακακομαθημένααποάυριοθαδείτεολακομμένατηλεόρασηυπολογιστή

έξοδοικαιαυτάθακοπούνθαδείτεεσείςμόνοδιάβασμααποεδώκαιπέρα"

Keywords
Τυχαία Θέματα