Μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου των «πανεπιστημίων - μαϊμού»

Η Ανώτατη Εκπαιδευτική Επιτροπή της γαλλόφωνης Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών ενέκρινε ομόφωνα πρόταση για την έκδοση διατάγματος το οποίο στόχο έχει την…
Τυχαία Θέματα