ΥΠΕΚΑ: Εγγυήσεις για φωτοβολταϊκά

Ενεργοποείται εντός των ημερών η πρόβλεψη του τελευταίου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (3851/2010), σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι επενδυτές για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ή άλλης μορφής ανανεώσιμων πηγών) θα πρέπει να καταβάλουν χρηματική εγγύηση. Στόχος της διάταξης, που θα ενεργοποιηθεί με την έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης, είναι να αποφορτισθεί η αγορά ΑΠΕ από όσους υποβάλουν αιτήσεις χωρίς να έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την επένδυση, με αποτέλεσμα αφενός να δεσμεύεται αναίτια χωρητικότητα στο δίκτυο μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για «εμπόριο αδειών».

Οι εγγυήσεις, όπως διευκρίνιζαν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του νόμου, θα αφορούν τα συστήματα ΑΠΕ που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, δηλαδή φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 1 MW, αιολικά μέχρι 100 KW, κλπ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:

-Δεν θα
Keywords
Τυχαία Θέματα