Οικογενειακά επιδόματα από ΟΓΑ - ΟΑΕΔ

Στην καταβολή των νέων οικογενειακών επιδομάτων, θα προχωρήσει ο ΟΓΑ την ερχόμενη Τετάρτη, για τους πρώτους 39.381 δικαιούχους. Το ποσό ανέρχεται σε 23.750.000 €. Εν τω μεταξύ η διοίκηση του ΟΑΕΔ -επίσης από την ερχόμενη Τετάρτη- θα προχωρήσει στην έναρξη υποβολής αιτήσεων για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων

σε δικαιούχους για το έτος 2013.

Η διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων, έχει οριστεί ως εξής:


- 24 Ιουλίου για τους δικαιούχους με τρία παιδιά
- Τον Σεπτέμβριο για δικαιούχους με δύο παιδιά
- Τον Οκτώβριο για δικαιούχους με 1 παιδί

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας.
Δεν δικαιούνται επίδομα παιδιών οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό που βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων λαμβάνουν από τον εργοδότη τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος παιδιών από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ (Άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/83).

Προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:


- η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας
- ή τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας
- ή τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία
- ή τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας-λοχείας.

Σημείωση: τονίζεται ότι ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος χορηγηθείσας από τον ΟΑΕΔ Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, διότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη.
Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται οικογενειακό επίδομα πρέπει:


- να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών, αν σπουδάζουν
- αν είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
- να είναι άγαμα
- να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Keywords
Τυχαία Θέματα