Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Από το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2010.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται: -από την ιστοσελίδα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας www.kpg.minedu.gov.gr -από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr στην ενότητα Εξετάσεις / ΚΠΓ -από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Keywords
Τυχαία Θέματα