Ηλεκτρονικά ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονικά θα υποβάλουν, από σήμερα, τα έντυπα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) οι εργοδότες, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά από απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Έτσι, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η ηλεκτρονική διασύνδεση ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ

και δεν απαιτείται στο εξής η αυτοπρόσωπη παρουσία των εργοδοτών ή των εκπροσώπων τους στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ, προκειμένου να υποβάλουν τα σχετικά έντυπα.

Έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ είναι οι πίνακες προσωπικού, οι αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης και οι αιτήσεις για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης.

Αντίστοιχα έντυπα αρμοδιότητας ΟΑΕΔ είναι οι αναγγελίες πρόσληψης, οι αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, οι καταγγελίες σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και οι βεβαιώσεις-δηλώσεις εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.

Στο πληροφοριακό σύστημα, πρόσβαση και δυνατότητα διαχείρισης στα υποβληθέντα στοιχεία θα έχουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

«Μετά από πολλές προσπάθειες που κράτησαν δέκα ολόκληρα χρόνια, παραδίδουμε αύριο ένα ιδιαίτερα σημαντικό "εργαλείο" στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και του νοικοκυρέματος που προωθούμε στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, σημειώνοντας ότι «από την πρώτη μέρα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου, έχει θέσει σε ύψιστη προτεραιότητα τη δημιουργία, υλοποίηση και εφαρμογή σημαντικών πολιτικών με θετικό κοινωνικό, οικονομικό πρόσημο».

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, «η διασύνδεση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής, αλλά και της γραφειοκρατίας η οποία αποτελεί τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη».

«Παράλληλα», ανέφερε ο υπουργός Εργασίας, «μειώνονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων και το κόστος συμμόρφωσης των εργοδοτών, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ αποδεσμεύεται σημαντικός αριθμός υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που θα επικεντρωθούν στον ελεγκτικό και συμφιλιωτικό τους ρόλο».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, το νέο σύστημα περιέχει τέσσερα καινοτομικά στοιχεία, που ενισχύουν την προστασία των εργαζομένων και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Συγκεκριμένα:

- Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν το μισθό ή το ημερομίσθιο εάν αυτός υπολείπεται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου όπως θεσπίστηκε με το ν. 4093/2012.

- Καθίσταται αδύνατη η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν την αναλογία μισθού ή ωρομισθίου για τις περιπτώσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας αν αυτή η αναλογία υπολείπεται της προκύπτουσας από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.

- Ειδικά για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας υποχρεούνται πλέον οι εργοδότες να συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η άδεια διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών.

- Από 1/7/2013 καθίστανται υποχρεωτικά τα δύο νέα έντυπα του Πληροφοριακού Συστήματος Ε9 και Ε10 που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή των Συμβάσεων Εργασίας Μερικής και εκ Περιτροπής εργασίας, καθώς και την υποβολή των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων.

Το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι, με τις προβλέψεις αυτές, διασφαλίζεται ώστε να μη μπορεί ο εργοδότης να συμφωνήσει με τον εργαζόμενο αμοιβές κατώτερες από τα επίπεδα του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού, επιτυγχάνεται η παρακολούθηση της μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, ενώ μπαίνουν σοβαρά διοικητικά αναχώματα κατά της αδήλωτης εργασίας.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου Πληροφοριακού συστήματος ξεκίνησε το 2003 και παρελήφθη από το υπουργείο Εργασίας το 2006. Έκτοτε παρέμεινε ανενεργό έως τις 15/10/2012 οπότε και ξεκίνησε η πιλοτική του λειτουργία με απόφαση του κ. Βρούτση.

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας εκτιμούν ότι κατά το διάστημα αυτό το σύστημα λειτούργησε με επιτυχία, ενώ υπήρξε θετική η ανταπόκριση της αγοράς.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα