Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

14:12 7/7/2009 - Πηγή: In.gr
Κατά 133,79% καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας αυξάνεται κατά 526.262.033,40 ευρώ, με την έκδοση 142.232.982 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,70 ευρώ έκαστη.
Keywords
Τυχαία Θέματα