Η μείωση αποδοχών εργαζομένου είναι αντίθετη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο λέει ο Αρειος Πάγος

20:27 12/6/2009 - Πηγή: In.gr
Ο ΑΠ κρίνοντας σχετική υπόθεση απεφάνθη ότι η μείωση αποδοχών εργαζομένου συνιστά απαγορευμένη βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας και αντιστρατεύεται ευθέως τις διατάξεις της Ευρ. Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος ή δημόσιας ωφέλειας που να δικαιολογούν τη μείωση αυτή.
Keywords
Τυχαία Θέματα