Έως 21 Αυγούστου οι αιτήσεις για άδεια λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών

09:19 29/6/2009 - Πηγή: In.gr
Μέχρι τις 21 Αυγούστου 2009 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν άδεια λειτουργίας για το επόμενο σπουδαστικό έτος τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται μέσω σχετικής εγκυκλίου του Γραφείου Κολλεγίων του ΥΠΕΠΘ.
Keywords
Τυχαία Θέματα