Υπόθεση πρώτη , Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή : Δεν τηρείται ηλεκτρονική αποθήκη, απογραφή αποθεμάτων για τη παρακολούθηση των υλικών και ανταλλακτικών ( Π.Δ 315/99). Μονόδρομος η παραίτηση του κ Βίτσα. Αποδείξτε κ Κασόλα ότι δεν συνδιοικείτε το Δήμο. Πολιτικές, νομικές και Δι

01:05 28/5/2023 - Πηγή: NewsNow
  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ  ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .  ΔΗΜΟΣΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.
Keywords
Τυχαία Θέματα