ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ 250 ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τουλάχιστον 250 δήμοι τελούν υπό κατάληψη, σύμφωνα με απόφαση Δημοτικών Συμβουλίων.  Μόνο 20-30 δήμοι από τους 325 συνολικά, απέστειλαν διαπιστωτικές πράξεις διαθεσιμότητας.
Τυχαία Θέματα