Πρόβλημα με την ανάρτηση μισθοδοσίας στο ΠΣ;

06:52 22/2/2018 - Πηγή: NewsNow
Πρόβλημα με την ανάρτηση των σημειωμάτων μισθοδοσίας φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν και οι πυροσβέστες.
Τυχαία Θέματα