«Πάντα πώλησον... Μάρκον αγόρασον»: "Εκείνος που εξουθενώνει ..."

23:09 8/8/2018 - Πηγή: NewsNow
του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 81. Εκείνος που εξουθενώνει την αρετήν της συνέσεως και καυχάται εις την αμάθειάν του, δεν είναι μόνον "ιδιώτης τω λόγω" αλλά και εις την γνώσιν.
Keywords
Τυχαία Θέματα