Οριστική Διακοπή Συνεργασίας OPEN με τον κ. Μαίανδρο Φουρθιώτ

12:00 9/11/2018 - Πηγή: NewsNow
Δυνάμει της σχετικής δικαστικής απόφασης η συνεργασία του OPEN με τον κ. Μαίανδρο Φουρθιώτη διακόπτεται οριστικά και ως εκ τούτου από εδώ και πέρα παύει τελεσίδικα η μετάδοση των εκπομπών του.
Τυχαία Θέματα