Ο ΕΟΠΥΥ Διακόπτει τις συμβάσεις με συνταξιούχους και νυν ιατρούς του ΙΚΑ για τις επισκέψεις στα ιδιωτικά τους ιατρεία !

17:05 31/1/2013 - Πηγή: NewsNow
Μετά από την υπ' αρ. 2957/14. 12. 12 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ για την δυνατότητα των γιατρών των εντασσόμενων φορέων στον ΕΟΠΥΥ, μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασφαλισμένους του Οργανισμού στα ιδιωτικά τους ιατρεία με ανώτατο όριο επισκέψεων 150 τον μήνα, μετά την συνταξιοδότησή τους ή την παραίτησή τους από την Υπηρεσία, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: Οι γιατροί συνταξιούχοι ή παραιτηθέντες ή διακόπτοντες την εργασιακή σχέση που τους συνδέει με τον εντασσόμενο στον ΕΟΠΥΥ φορέα, δεν δύνανται να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από 01/02/2013 στα ιδιωτικά τους ιατρεία.
Keywords
Τυχαία Θέματα