Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού (16 - 9 - 2018)

16:54 16/9/2018 - Πηγή: NewsNow
Απόστολος της ημέρας: ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Β´ 16 - 2016 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.
Keywords
Τυχαία Θέματα