Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής Δ’ Λουκά (14 - 10 - 2018)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ Γ´ 8 - 15 8 Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ.
Keywords
Τυχαία Θέματα