Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας (9 - 11 - 2018)

23:41 8/11/2018 - Πηγή: NewsNow
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α' Ε´ 9 - 139 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργὴν, ἀλλ’ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.
Keywords
Τυχαία Θέματα