Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της Αναστάσεως του Κυρίου

13:52 18/6/2024 - Πηγή: NewsNow
Πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά ἀπόδειξη τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τό ὅτι ὁ Χριστός, πού θυσιάστηκε στό Σταυρό, μετά τό θάνατό του ἐπέδειξε τόσο μεγάλη δύναμη, ὥστε ἔπεισε ἀνθρώπους, πού ζοῦσαν σέ διάφορες περιοχές, νά περιφρονήσουν, χάριν τῆς πίστεως πρός αὐτόν καί τῆς ὁμολογίας αὐτῆς τῆς πίστεώς τους, καί τήν πατρίδα τους καί τήν οἰκογένειά τους καί τούς φίλους τους καί τούς συγγενεῖς τους καί αὐτή τή ζωή τους καί νά προτιμήσουν ἀντί τῶν εὐχαρίστων καί τερπνῶν τοῦ κόσμου, πού τούς ὑπόσχονταν οἱ ἐχθροί τῆς Πίστεως, καί μαστιγώσεις καί κινδύνους καί μαρτυρικό θάνατο.
Keywords
Τυχαία Θέματα