Νοσοῦντος Εὐχὴ πρὸς Χριστόν - Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

09:14 25/1/2022 - Πηγή: NewsNow
Χριστέ μου, στήριξέ με. Πῶς ὁ λάτρης Σου παρέλυσε. Ἡ γλῶσσά μουἡ πλασμένη νὰ Σὲ ὑμνῇ, ἀργεῖ. Πῶς τ’ ἀνέχεσαι τοῦτο.
Τυχαία Θέματα
Νοσοῦντος Εὐχὴ ὸς Χριστόν - Αγίου Γρηγορίου, Θεολόγου,nosoῦntos eὐchὴ ὸs christon - agiou grigoriou, theologou