Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 21ο "Μπορώ να λέω το ίδιο και με άλλα λόγια!"

Ήδη από πέρσι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο μέρος μιας ποσότητας με κλάσματα που έχουν διαφορετικούς όρους και ότι τα κλάσματα αυτά ονομάζονται τότε ισοδύναμα.
Keywords
Τυχαία Θέματα