Για ποια είδη χορηγούμενων αδειών δεν επιτρέπεται η μετάβαση στελεχών ΕΔ στο Εξωτερικό (2 ΦΕΚ)

20:48 14/9/2017 - Πηγή: NewsNow
Δείτε τι ισχύει στο άρθρο 48 του ΦΕΚ 2808 Β'/06-09-2016 που αφορά στην ΑΠΟΦΑΣH με Αριθμ. Φ. 400/34/292616/Σ4753: «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμ.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Εξωτερικό 2 ΦΕΚ,exoteriko 2 fek