Επιστολή ΠΣΑΕΜΘ προς Δντη ΕΛΟΑΑ για αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος εφάπαξ

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά Θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε την παρακάτω ερώτηση: Οι Αξιωματικοί οι οποίοι αποστρατεύτηκαν μετά την 1/8/2012 και έλαβαν το εφάπαξ τους πριν από τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, επέστρεψαν πίσω στον ΕΛΟΑΑ, το αχρεωστήτως τότε (2012) καταβληθέν ακέραιο εφάπαξ σύμφωνα με τον Ν.
Keywords
Τυχαία Θέματα