Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Κατοχυρώνεται συνταγματικά - Θα καλύπτει 800.000 πολίτες

Αυξάνεται στο ένα δισ. - Σήμερα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αφορά σε 240. 000 νοικοκυριά και καλύπτει συνολικά 450.
Τυχαία Θέματα
Ελάχιστο, Κατοχυρώνεται, 800 000,elachisto, katochyronetai, 800 000