Αλήθεια,γιατί δεν υιοθετείτε και τις υπόλοιπες απόψεις του Καποδίστρια περί Εκκλησίας και Χριστού;

14:26 26/3/2020 - Πηγή: NewsNow
 Τὸ μπουζούκι εἶναι ὄργανο, ὁ ἀστυνόμος εἶναι ὄργανο, ἄρα ὁ ἀστυνόμος εἶναι μπουζούκι. Κατ’ ἀντιστοιχία: Ὁ Καποδίστριας ἔκλεισε σὲ περίπτωση πανώλης τὶς ἐκκλησίες, ὁ Καποδίστριας ἦταν Χριστιανός, ἄρα οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχουν πρόβλημα μὲ τὸ κλείσιμο τῶν εκκλησιῶν.
Τυχαία Θέματα