Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος - Λόγος Εγκωμιαστικός στην Αγία Μάρτυρα Πελαγία

19:36 7/10/2017 - Πηγή: NewsNow
Ας είναι ευλογητός ο Θεός· διότι και γυναίκες πλέον περιπαί­ζουν το θάνατο, και κόρες τον περιγελούν, και παρθένες, και μά­λιστα πολύ νέες και που δεν γνώρισαν γάμο, σκιρτούν επάνω στα ίδια τα κεντριά του άδη χωρίς να παθαίνουν τίποτε το φοβερό.
Keywords
Τυχαία Θέματα