11047 - Μοναχός Γεώργιος Παλιομοναστηριώτης (1920 - 8 Σεπτ. 1972)

00:07 8/9/2018 - Πηγή: NewsNow
[…] Τ’ απαραίτητα για να ζει τα εξοικονομούσε φτιάχνοντας σκούπες. Ήταν πάμπλουτος με την έσχατη πενία του.
Τυχαία Θέματα