10957 - Ιερομόν. Βασίλειος Ξηροποταμηνός (1875 - 9 Αυγούστου 1961)

06:44 9/8/2018 - Πηγή: NewsNow
[…] Ο Γέροντας Βασίλειος διακόνησε ευδοκίμως την αγαπητή μονή του ως διάκονος, εφημέριος, προϊστάμενος, επίτροπος, αντιπρόσωπος στην Ιερά Κοινότητα, γραμματεύς, τυπικάρης, καλλιγράφος, συγγραφεύς και βιβλιοθηκάριος.
Τυχαία Θέματα