« Γέροντα Παΐσιε, πώς μπορείς να καταλάβης ότι κάποιος είναι πλανεμένος;»

17:29 1/10/2020 - Πηγή: NewsNow
- Ακόμη και από την όψη του μπορείς να το καταλάβης. Ο πλανεμένος παρουσιάζει μία εξωτερική ψεύτικη απάθεια.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Γέροντα Παΐσιε,geronta paΐsie