- Άγιε Γέροντα Παΐσιε, πῶς μπορεῖ κανείς νά καταλάβη ἄν κάποιος εἶναι δαιμονισμένος καί ὄχι ψυχοπαθής;

- Γέροντα, πῶς μπορεῖ κανείς νά καταλάβη ἄν κάποιος εἶναι δαιμονισμένος καί ὄχι ψυχοπαθής. - Αὐτό καί ἕνας ἁπλός γιατρός, εὐλαβής, μπορεῖ νά τό καταλάβη.
Τυχαία Θέματα
- Άγιε Γέροντα Παΐσιε ῶς ῖ, ἶναι, ὄχι,- agie geronta paΐsie ῶs ῖ, ἶnai, ὄchi