Ρυθμιση Ικα 2012

Ρύθμιση, ΟΑΕΕ, 31 Μαρτίου 2012, rythmisi, oaee, 31 martiou 2012 Ρύθμιση για χρέη στον ΟΑΕΕ μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ν. 4093 (φεκ 222/΄τ.Α΄/12/11/2012) ¨ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ¨

20/12/12 08:02

ΤΣΑΥ: Νέος Νόμος Ν4087/2012 για ρύθμιση οφειλών

04/12/12 18:55

ΕΛΛΑΔΑ – ΤΡΟΙΚΑ: Επιστροφή στον Νοέμβριο του 2012- Μέτρα χωρίς ρύθμιση χρέους (ΑΠΟΨΗ)

12/04/16 07:47

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2), του ν. 4093/2012

09/01/13 21:48

Ρύθμιση ανεξόφλητων, κατά την 01-1-2013, οφειλών των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Συνδέσμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαραγράφου Γ.5. του Ν.4093/τ.Α΄/2-11-2012 (ΦΕΚ222/τ.Α΄/12-11-2012).

04/02/13 17:10

Σε ισχύ η ρύθμιση Λοβέρδου για άνοιγμα των πινάκων από το 2012

04/06/15 11:48

Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2012.

25/08/12 13:16

Πίνακες αναπληρωτών: Ισχύει η ρύθμιση Λοβέρδου από το 2012 και εξής

04/06/15 11:46

Πίνακες διορισμών: Ισχύει η ρύθμιση Λοβέρδου από το 2012 και εξής

04/06/15 11:36

Ειδήσεις Ρυθμιση Ικα 2012