Πυσπε Πειραια

Πίνακες, ΠΥΣΠΕ Πειραιά, Τάσου Μεντάκη, pinakes, pyspe peiraia, tasou mentaki Πίνακες τοποθετήσεων διαφόρων κλάδων στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά, του αιρετού Τάσου Μεντάκη

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Ονομαστικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί κατά σχολική μονάδα, οργανικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά, του αιρετού Βύρωνα Κουτσώνη

22/07/14 15:01

Οργανικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά, του αιρετού Τάσου Μεντάκη

26/06/13 13:45

Οι οργανικά υπεράριθμοι, δήλωση τοποθέτησης, οργανικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά, του αιρετού Τάσου Μεντάκη

22/07/14 14:35

Αποφάσεις συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Πειραιά, του αιρετού Τάσου Μεντάκη

18/12/12 14:03

Οργανικές υπεραριθμίες στα σχολεία που συγχωνεύονται, υποβιβάζονται, καταργούνται στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά

16/07/14 18:56

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών- Λειτουργικά υπεράριθμοι στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά του αιρετού Τάσου Μεντάκη

12/09/13 12:05

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά‏

11/09/14 09:50

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, του αιρετού Βύρωνα Κουτσώνη

10/02/14 21:53

Το ΥΠΑΙΘ μειώνει τους αναπληρωτές και ο προϊστάμενος του ΠΥΣΠΕ Πειραιά μειώνει τη λειτουργικότητα των σχολείων και τα οδηγεί σε κλείσιμο

08/09/14 08:19

Ειδήσεις Πυσπε Πειραια