Ππυυ 2011

Υποβολή, 10322012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κονσέρβαι Κομπόστας Φρούτων, ΠΠΥΥ 2011, CPV 15897200-4 ϋπολογισμού 18 64000€, ΦΠΑ, Νοσοκομείου, ypovoli, 10322012 procheirou me Υποβολή προς έγκριση πρακτικού τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης του 1032/2012 Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Κονσέρβαι Κομπόστας Φρούτων), ενταγμένου είδους στο ΠΠΥΥ 2011 με CPV 15897200-4, προϋπολογισμού 18.640,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Ανάληψη υποχρέωσης του Γ.Ν. Ημαθίας (Βέροιας) για το έτος 2015 για τη διενέργεια του ενιαίου διαγωνισμού του ΠΠΥΥ 2011 για την προμήθεια ραμμάτων

21/02/13 16:54

Άπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια προϊόντων εμφάνισης ακτινογραφιών (ΠΠΥΥ 2011 CPV 24931230-0)

01/03/13 06:21

Υποβολή προς έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών : Αντιδραστήρια Εργαστηρίων (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ), με κωδικό CPV 33696500-0, προϋπολογισμού 3.908.978,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Αντιδραστήρια &΄ Εξοπλισμός Βιοχημικού Εργαστηρίου, με κωδικό CPV 33696500-0, προϋπολογισμού 1.400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, οι οποίοι εντάχθηκαν στο ΠΠΥΥ 2011 και θα καλυ

25/05/12 10:42

Υποβολή προς έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, που εντάχθηκε στο ΠΠΥΥ 2011, στην κατηγορία είδους ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ & ΦΥΤΩΡΙΟΥ με CPV 03120000-8, αριθμ. διακ. 13/2012, προϋπολογισμού 264.435,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από το υψηλότερ

26/03/13 14:12

Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια του είδους με κωδικό CPV 33141420-0 «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ» του ΠΠΥΥ έτους 2011 για τις ανάγκες του νοσοκομείου Κοζάνης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

03/01/13 16:37

Πρόταση για ορισμό επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους ιατρικές Συσκευές με CPV 331000000-1 (μηχανήματα οστικής πυκνότητας)από το ΠΠΥΥ 2011 του Γ.Ν. Γιαννιτσών

04/03/13 09:02

Προκήρυξη ενιαίου διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ (24111900-4), στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΠΥΥ 2011.

30/11/12 04:21

1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2011 με τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές προηγουμένων ετών 2. Προκήρυξη κοινών διαγωνισμών διασυνδεόμενων Νοσοκομείων στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2011 με το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

03/04/13 16:14

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΠΥΥ 2011 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 23.423,75€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%

04/12/12 08:31

Ειδήσεις Ππυυ 2011