Πκτμνε

Χανιά | Πρόσκληση, Δημοτικού Συμβουλίου, Πλατανιά, chania | prosklisi, dimotikou symvouliou, platania Χανιά | «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» δήμου Πλατανιά

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Χανίων

30/06/17 17:17

Χανιά: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά

26/12/16 22:27

ΕΡΓΟ:«Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης»(Σύμβαση CON-06/004) Ανάδοχος Κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ / IMPREGILO ANSALDO STS / SELI / ANSALDOBREDA». Θέμα: A.Έγκριση του 14ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 6ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) για διάφορες πρόσθετες εργασίες του Έργου. Β. Ένσταση CON06004-AIASA-06823/01.

28/12/12 17:57

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) διοικητικών ορίων πρώην Δήμου Μεσσάτιδος Ν. Αχαΐας»

07/03/13 08:23

Ορισμός Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους υλικών και εργασιών 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β΄ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ. ΚΑ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ»

15/02/13 18:30

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 382/25-01-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ 6 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ, 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ & 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Δ/3584/24-12-2012).

19/02/13 04:53

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 1Ο ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α.Σ. ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ & Α.Τ. ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΤΗΣ Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ΄΄

23/03/13 13:48

α) Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, β) Έγκριση ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ.: 22/2012.

17/01/13 19:50

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΖΑΣ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» (αρ. μελ. 36/2011) και έγκριση χορήγησης προθεσμίας παράτασης περαίωσης του έργου κατά ένα μήνα.

07/02/13 15:00

Ειδήσεις Πκτμνε