Μεεπ

Σέκερη, Βόλου, sekeri, volou Στην ανακατασκευή της οδού Σέκερη προχωρά ο δήμος Βόλου

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

ΤΕΕ Μαγνησίας: Ημερίδα με θέμα «Ο νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις στα έργα και η εφαρμογή του»

01/12/16 12:54

Αλλάζουν τα κριτήρια ένταξης στο ΜΕΕΠ για τους εργολάβους

05/08/14 18:50

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (ΕΔΔ) έργων, προϋπολογισμού (πλην αναθεώρησης και ΦΠΑ) μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ

07/03/13 08:23

Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμών Έργων άνω της 2ης τάξης ΜΕΕΠ, για το έτος 2013

03/03/13 11:12

Απόφαση 15/2013 ΔΣ ΔΕΥΑΡ που αφορά στον Ορισμό Επιτροπής διαγωνισμού για έργα με προϋπολογισμό άνω του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (1.500.000,00 ευρώ) σύμφωνα με το Ν.3669/2008, άρθρο 21.

15/02/13 23:07

«Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών Έργων συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) ανώτερο του ορίου της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 2013.»

17/01/13 19:04

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ.

24/01/12 11:21

ΑΤΤΙ - ΚΑΤ: Στην 6η γενική τάξη του ΜΕΕΠ το εργοληπτικό πτυχίο

09/12/10 12:26

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ: Στην 6η γενική τάξη του ΜΕΕΠ το εργοληπτικό της πτυχίο

09/12/10 15:14

Ειδήσεις Μεεπ