Λθ Επκα

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, ΛΘ΄ ΕΠΚΑ, anaklisi apofasi analipsis ypochreosis, lth΄ epka ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΘ΄ ΕΠΚΑ.

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Διαβίβαση στην ΥΔΕ δικαιολογητικά δαπάνης τιμολογίων Ε.ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΑΕ της ΛΘ΄ΕΠΚΑ,που βαρύνουν τις πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 21/110/5142

06/12/12 08:42

Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας της κα Καρπούζου Ζωγράφως, υπαλλήλου της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ, στις 6-6-2012.

06/06/12 18:46

Απόφαση έγκρισης δαπάνης για δημοσίευση προκύρηξης πρόσληψης προσωπικού της ΛΘ΄ΕΠΚΑ

23/08/12 09:56

Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Φριτζίλα Σταμάτη, υπαλλήλου της ΛΘ΄ΕΠΚΑ, στις 22-11-2012

14/12/12 02:25

Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την μισθοδοσία προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μηνός Νοεμβρίου 2012 του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Μαντινείας» της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ.

06/12/12 08:11

Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την προμήθεια πυροσβεστήρα στο έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Μαντινείας» της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ

06/12/12 08:11

Απόφαση πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 1ου υποέργου «Προετοιμασία-Υποστήριξη-Τεκμηρίωση του έργου της Επανέκθεσης» του έργου της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας».

01/08/12 09:32

Ορισμός ομάδας επίβλεψης του 3ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ» της πράξης «ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ» που εκτελείται με ανοικτό διαγωνισμό από τη ΛΘ΄ ΕΠΚΑ.

24/12/12 09:20

Τροποποίηση εγκριτικής απόφασης της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού από την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΣΚΛΟΥ 1 Ε.Π.Ε.», ονομαστικής ισχύος 1991,92 kW, 1991,92 kW, 1992,80 kW, 2989,08 kW, 1991,92 kW, 1494,54 kW και 2989,08 kW στις θέσεις Σταυρί (Τ1), (Τ2), (Τ3), (Τ4), (Τ5), (Τ6) και (Τ7) αντίστοιχα, Δήμου Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας.

27/03/12 09:02

Ειδήσεις Λθ Επκα