Κεκυκαμεα

Άστεγοι, ΕΕΕΕΚ Σάμου, astegoi, eeeek samou Άστεγοι οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Σάμου

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Υπό διάλυση τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ σε όλη τη χώρα!

17/04/13 20:09

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 9689/14-05-2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 14-10-2012 ΕΩΣ 13-12-2012

10/01/13 08:28

«ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ κ. ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ».

10/12/12 06:46

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης, ύψους ( 485,52€ ) ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 07 του Νοσοκομείου , KAE: 0832 οικ. έτους 2012 για την ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΑΠΟ 23-6-12 ΩΣ 15-9-12.

06/12/12 08:42

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Νο 128 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 11

30/11/11 20:30

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ…

12/10/10 04:25

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ

04/05/12 01:37

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 11 ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ STAGE ΠΟΥΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

11/12/11 13:40

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 6,45% & ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1% ΣΥΝΟΛΟ 7,45%)ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ STAGE ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

11/12/11 13:40

Ειδήσεις Κεκυκαμεα