Εφημεριδα Της Κυβερνησεως

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δημοσιευμένη, Εφημερίδα, Κυβερνήσεως
ΦΕΚ, 915, Τεύχος Β’, 23-03-2012, 
Πολιτογράφηση, Ομογενούς Αλλοδαπής, 
ΠΡΟΚΟ PROKO, ΤΑΤΙΑΝΑ, TATJANA, ΒΑΣΙΛ VASIL 
γεν 1988, Αλβανία, perilipsi
dimosievmeni, efim ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 915 / Τεύχος Β’ 23-03-2012 ) Πολιτογράφηση της Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΡΟΚΟ (PROKO) ΤΑΤΙΑΝΑ (TATJANA), όν. πατρός ΒΑΣΙΛ (VASIL) γεν.1988, στην Αλβανία.

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διαθεσιμότητα

06/12/12 08:38

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

21/12/12 08:45

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη νομοθετικού περιεχομένου

05/12/12 19:57

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ___754___/ Τεύχος Β΄/__14-03-2012__) Πολιτογράφηση του Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΝΤΕΤΣΚΑ (DECKA) ΘΩΜΑ (THOMA), oν. πατρός ΑΝΤΡΕΑ (ANDREA), γεν.1961, στην Αλβανία.

26/03/12 11:56

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ___2139___/ Τεύχος Β΄/___13-07-2012__) Πολιτογράφηση της Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΕΝΑ (LENA) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (VASILIQI), ον. συζύγου ΒΑΓΓΕΛ (VANGJEL) γεν.1955, στην Αλβανία.

06/08/12 09:42

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΤΗΣ 4ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

01/05/12 16:12

Δημοσίευση μιας (1) απόφασης μετάταξης Υπαλλήλου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

13/09/12 21:06

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ___2302____/ Τεύχος Β΄/___06-08-2012__) Πολιτογράφηση του Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΟΥΚΑ (MUKA) ΓΚΕΝΤΙΑΝ (GENTIAN), ον.πατρός ΑΝΤΩΝΗ (ANDON) γεν.1974, στην Αλβανία.

24/08/12 13:02

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη διαθεσιμότητα

05/12/12 20:20

Ειδήσεις Εφημεριδα Της Κυβερνησεως