Δμεεπ

Οριστικός, ΙΔΟΧ, ΔΜΕΕΠ, ΔΜΕΕΠΓ5Φ ΕΣΠΑ-815α11279190723-11-11 2 Θέσεις, oristikos, idoch, dmeep, dmeepg5f espa-815a11279190723-11-11 2 theseis Οριστικός πίνακας κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ (αρχαιολόγοι) στη ΔΜΕΕΠ του έργου με αρ. πρωτ. ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-815α/112791/907/23-11-11 (2 Θέσεις χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο)

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπαλλήλων για την ανάρτηση των πράξεων και αποφάσεων της ΔΜΕΕΠ στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια»

07/02/13 08:02

Οριστικός πίνακας κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ (αρχαιολόγοι) στη ΔΜΕΕΠ του έργου με αρ. πρωτ. ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-820α/112825/912/23-11-11 (2 Θέσεις)

04/01/12 21:26

Έγκριση δαπάνης ποσού 450,00 ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων και ειδών γραφείου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΜΕΕΠ

28/12/12 17:57

Έγκριση δαπάνης ποσού 800,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΜΕΕΠ

28/12/12 17:57

Οριστικός πίνακας κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ (αρχαιολόγοι) στη ΔΜΕΕΠ του έργου με αρ. πρωτ. ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-815α/112791/907/23-11-11 (1 Θέση με μεταπτυχιακό τίτλο)

04/01/12 21:26

Οριστικός πίνακας κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ (αρχαιολόγοι) στη ΔΜΕΕΠ του έργου με αρ. πρωτ. ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-818α/112810/910/23-11-11 (2 Θέσεις)

04/01/12 21:26

Οριστικός πίνακας κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ (αρχαιολόγοι) στη ΔΜΕΕΠ του έργου με αρ. πρωτ. ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-817α/112803/909/23-11-11 (2 Θέσεις)

04/01/12 21:26

Οριστικός πίνακας κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ (αρχαιολόγοι) στη ΔΜΕΕΠ του έργου με αρ. πρωτ. ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-819α/112815/911/23-11-11 (1 Θέση)

04/01/12 21:26

Οριστικός πίνακας κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ (αρχαιολόγοι) στη ΔΜΕΕΠ του έργου με αρ. πρωτ. ΔΜΕΕΠ/Γ5/Φ.ΕΣΠΑ-816α/112797/908/23-11-11 (1 Θέση)

04/01/12 21:26