Αηηε

Αρχίζει, archizei Αρχίζει η αποκομιδή των ογκωδών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Διαβούλευση στον Τύρναβο για τους χώρους συλλογής αποβλήτων

19/04/17 10:07

Εξαιρετικά επιτυχημένη η πορεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα

21/02/17 23:51

Ανακυκλώσαμε 12.500.000 ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

23/02/17 10:38

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς και Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορί

19/12/12 12:21

Υπογραφή ΚΥΑ για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

07/05/14 18:06

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας διαλογής και επεξεργασία μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών (μεταλικού scrap) και συλλογή ΑΗΗΕ σε Containers, της εταιρείας “ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή ΒΙΠΑ, στη θέση Νέας Ζωή, του ?Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

30/07/12 21:26

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΜΠΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που εδρεύει στην οδό Μεσολογγίου 55 στο Καματερό Αττικής

15/02/13 13:56

Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών ανακυκλώσιμων αποβλήτων καθώς Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), και Αποβλήτων Hλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «Δημόπουλος Βάιος», που εδρεύει στη θέση «Μαυρομάνδυλα» Αγ. Παρασκευής Δήμου Λαμίας

04/07/12 13:22

Η αριθ. 138/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κέας αναφορικά με «Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ για την παραλαβή και μεταφορά στις εγκαταστάσεις της των ειδών Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»

11/12/12 02:46

Ειδήσεις Αηηε