Αηηε

Άδεια, Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής ΟΤΚΖ Αποβλήτων Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΑΗΗΕ, Αποβλήτων, Εκσκαφές Κατασκευές, Κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ, ΚΥΑ Η Π, 509102727 ΦΕΚ 1909Β2 Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς και Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορί

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Υπογραφή ΚΥΑ για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

07/05/14 18:06

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας διαλογής και επεξεργασία μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών (μεταλικού scrap) και συλλογή ΑΗΗΕ σε Containers, της εταιρείας “ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή ΒΙΠΑ, στη θέση Νέας Ζωή, του ?Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

30/07/12 21:26

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΜΠΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που εδρεύει στην οδό Μεσολογγίου 55 στο Καματερό Αττικής

15/02/13 13:56

Η αριθ. 138/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κέας αναφορικά με «Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ για την παραλαβή και μεταφορά στις εγκαταστάσεις της των ειδών Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»

11/12/12 02:46

Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών ανακυκλώσιμων αποβλήτων καθώς Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), και Αποβλήτων Hλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «Δημόπουλος Βάιος», που εδρεύει στη θέση «Μαυρομάνδυλα» Αγ. Παρασκευής Δήμου Λαμίας

04/07/12 13:22

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής

23/12/11 14:57

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύει στον Αγ. Αρτέμιο Δ.Δ. Γαλανάδου στην Νάξο Ν. Κυκλάδων

03/05/12 16:37

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που εδρεύει στα Νέα Κοιμητήρια Ευόσμου Ν. θεσσαλονίκης

03/05/12 16:37

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).

20/02/13 15:46

Ειδήσεις Αηηε