Αηηε

Πάνω, Ελλάδα, pano, ellada Πάνω από 2,1 εκατ. κιλά ηλεκτροσυσκευών ανακυκλώθηκαν στη Στ. Ελλάδα (πίνακας)

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

ΦοΔΣΑ Στ. Ελλάδας: 6.875 τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα που ανακυκλώθηκαν

13/11/17 14:08

Πανελλαδικό κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στον δήμο Ωραιοκάστρου

04/08/17 06:46

Αρχίζει η αποκομιδή των ογκωδών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

14/07/17 09:53

Εξαιρετικά επιτυχημένη η πορεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα

21/02/17 23:51

Διαβούλευση στον Τύρναβο για τους χώρους συλλογής αποβλήτων

19/04/17 10:07

Ανακυκλώσαμε 12.500.000 ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

23/02/17 10:38

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς και Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορί

19/12/12 12:21

Υπογραφή ΚΥΑ για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

07/05/14 18:06

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας διαλογής και επεξεργασία μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών (μεταλικού scrap) και συλλογή ΑΗΗΕ σε Containers, της εταιρείας “ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή ΒΙΠΑ, στη θέση Νέας Ζωή, του ?Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

30/07/12 21:26

Ειδήσεις Αηηε