Αηηε

Εξαιρετικά, Ελλάδα, exairetika, ellada Εξαιρετικά επιτυχημένη η πορεία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

Ανακυκλώσαμε 12.500.000 ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

23/02/17 10:38

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς και Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων, Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), εντός του γεωγραφικού χώρου των διοικητικών ορί

19/12/12 12:21

Υπογραφή ΚΥΑ για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

07/05/14 18:06

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας διαλογής και επεξεργασία μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών (μεταλικού scrap) και συλλογή ΑΗΗΕ σε Containers, της εταιρείας “ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε περιοχή ΒΙΠΑ, στη θέση Νέας Ζωή, του ?Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

30/07/12 21:26

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΜΠΟΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που εδρεύει στην οδό Μεσολογγίου 55 στο Καματερό Αττικής

15/02/13 13:56

Η αριθ. 138/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κέας αναφορικά με «Έγκριση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ για την παραλαβή και μεταφορά στις εγκαταστάσεις της των ειδών Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»

11/12/12 02:46

Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών ανακυκλώσιμων αποβλήτων καθώς Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), και Αποβλήτων Hλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «Δημόπουλος Βάιος», που εδρεύει στη θέση «Μαυρομάνδυλα» Αγ. Παρασκευής Δήμου Λαμίας

04/07/12 13:22

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρίας ΒΙΑΝΑΤΤ Α.Β.Ε.Ε. στη θέση “Πράρι - Μουστάκι” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής

23/12/11 14:57

Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της επιχείρησης του ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ που εδρεύει στον Αγ. Αρτέμιο Δ.Δ. Γαλανάδου στην Νάξο Ν. Κυκλάδων

03/05/12 16:37

Ειδήσεις Αηηε