Αρχείο iNewsgr.com

Ὁ ἰώνιος, ῦ Λόγου· ἱ ἀγαπῶντες ὐτὸν ὶ ἱ ἀντιλέγοντες · ἡ ἔκβασις ὶ ὸ, Ὁ ἰonios, ῦ logou· ἱ ἀgapῶntes ὐtὸn ὶ ἱ ἀntilegontes · ἡ ἔkvasis ὶ ὸ «Ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Λόγου· οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀντιλέγοντες πολέμιοι· ἡ ἔκβασις καὶ τὸ τέλος»

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

1-12-2013

2-12-2013

3-12-2013

4-12-2013

5-12-2013

6-12-2013

7-12-2013

8-12-2013

9-12-2013

10-12-2013

11-12-2013

12-12-2013

Επιλέξτε Μήνα

Επιλέξτε Ετος

13-12-2013

14-12-2013

15-12-2013

16-12-2013

17-12-2013

18-12-2013

19-12-2013

20-12-2013

21-12-2013

22-12-2013

23-12-2013

24-12-2013

25-12-2013

26-12-2013

27-12-2013

28-12-2013

29-12-2013

30-12-2013

31-12-2013