Χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές 6 στις 10 επιχειρήσεις

Περίπου έξι στις δέκα επιχειρήσεις δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και εμφανίζουν, παρά την κρίση, στοιχεία ανθεκτικότητας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Στον αντίποδα περισσότερες από μια στις τέσσερις εμπορικές επιχειρήσεις κατατάσσονται στην κατηγορία των «απειλούμενων».
Τυχαία Θέματα
iNews > Ειδήσεις > Nooz.gr
Χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές 6 στις 10 επιχειρήσεις,