Σιδενόρ: Στόχος η θωράκιση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του ομίλου

17:41 16/6/2009 - Πηγή: Capital
Η θωράκιση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και η διαρκής βελτίωση των ταμειακών ροών παραμένουν οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου της Σιδενόρ.
Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Capital