Σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά Αλουμινίου

Εξέλιξη που κρίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια πιθανή ανάκαμψη της αγοράς ως το τέλος του έτους.
Τυχαία Θέματα
iNews > Οικονομία > Ισοτιμία